ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH PRZYZAKŁADOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 'CHEMOBUDOWA-KRAKÓW' S.A.

WYCHOWAWCY
KLAS

WYKAZ WYCHOWAWCÓW KLAS

I  ICH ZASTĘPCÓW

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

Klasa

Wychowawca

Z–ca wychowawcy

1ef

mgr inż. Edyta Hamera

mgr inż. Michał Kukla

2e

mgr inż. Michał Kukla

mgr Paweł Rybak

3ab

mgr Marcin Olajossy

dr inż. Robert Gilewski

3e

mgr Katarzyna Kubańska

mgr Jarosław Śliwa

3f

mgr Sabina Bałas - Gąssowska

mgr inż. Edyta Hamera

 

 

 

TECHNIKUM MŁODZIEŻOWE

 

1TE

mgr Beata Towarnicka

mgr Marta Wierdak - Róż

2TE

mgr Marcin Olajossy

mgr Teresa Szczerbik

3TA

mgr Beata Towarnicka

mgr Jarosław Śliwa

3TE

mgr Paweł Rybak

mgr Katarzyna Gargula

4TA

mgr Teresa Szczerbik

mgr Beata Towarnicka

4TB

mgr Katarzyna Gargula

Mgr Sabina Bałas Gąssowska

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 

2 LO

mgr Sabina Bałas - Gąssowska

mgr Marta Wierdak - Róż

3LO

mgr Beata Towarnicka

mgr Bogna Fulara