ZARZĄDZENIE nr 6/2021/2022

 

z dnia 21 lutego 2022 roku

 

dotyczy: dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w drugim semestrze roku szkolnym 2021/2022.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 roku (Dz.U. z 2017r. poz. 1603), oraz ust.1 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w II semestrze roku szkolnego 2021/ 2022 w następującym terminie:

              1) technikum – 6 dni:

2 maja 2022r. (poniedziałek)

4 maja 2022 (środa) pisemny egzamin maturalny z języka polskiego

5 maja 2022r. (czwartek) pisemny egzamin maturalny z matematyki

6 maja 2022 (piątek) pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego

2 czerwca 2022r – część pisemna egzaminu zawodowego

17 czerwca 2022r. (piątek)

2) branżowa szkoła I stopnia – 6 dni:

2 maja 2022r. (poniedziałek) odrabiają klasy 3 szkoły branżowej

4 maja 2022 (środa) pisemny egzamin maturalny z języka polskiego

5 maja 2022r. (czwartek) pisemny egzamin maturalny z matematyki

6 maja 2022 (piątek) pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego , odrabiają klasy 3 szkoły branżowej

2 czerwca 2022r (czwartek) – część pisemna egzaminu zawodowego odrabiają klasy 3 szkoły branżowej

17 czerwca 2022r. (piątek)

                                                                 Dyrekcja Szkoły

 

KALENDARZ PRACY SZKOŁY

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH PRZYZAKŁADOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 'CHEMOBUDOWA-KRAKÓW' S.A.