ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH PRZYZAKŁADOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 'CHEMOBUDOWA-KRAKÓW' S.A.

CERTYFIKATY

WSPÓŁPRACA

DZWONKI SZKOLNE

7.40   - 8.25

8.30   - 9.15   

9.20  - 10.05 

(długa przerwa) 

10.20 - 11.05  

11.10 - 11.55

(długa przerwa) 

12.10  -12.55 

13.00 - 13.45 

13.50  - 14.35 

14.40  - 15.25

WSPÓŁPRACA

Rosja rozpoczęła wojnę z Ukrainą. Bezprecedensowy akt terroru. Wśród nas są Przyjaciele i Koledzy, którzy pochodzą z Ukrainy, zostawili tam swoje rodziny i bliskich.
Jesteśmy z Wami! Możecie na nas liczyć.
УКРАЇНА МИ З ВАМИ

Запрошуємо студентів з України!

Учні з України віком від 7 до 18 років (вік обов’язкового навчання та обов’язкової освіти) приймаються до державних шкіл і опікуються на тих самих умовах, що й громадяни Польщі.

Прийом нових учнів до шкіл можливий протягом усього навчального року. Визначення класу, який буде відвідувати новий учень, здійснюється за сумою закінчених шкільних років (тобто скільки класів ви закінчили в Україні). У процесі прийому іноземців до польських шкіл правова підстава перебування учня в Польщі не має значення.

Студенти, які приїжджають з-за кордону, мають можливість скористатися різними формами підтримки навчання, надання яких в кінцевому підсумку приймається директором школи за погодженням з органом управління.

STRONA ARCHIWALNA

Dzień Kobiet

Dnia 8 marca Samorząd Uczniowski włączył się w obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet. Z tej okazji przewodniczący SU – Aleksander Bajew wręczył nauczycielkom i uczennicom tulipany oraz przekazał wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta.

 

Odpowiedzialna: Sabina Bałas-Gąssowska

                              Szkolny Konkurs o Prawach Człowieka

Dnia 11 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Konkursie o Prawach Człowieka. Do rywalizacji przystąpiło 14 osób z klas trzecich i czwartych technikum, którzy w dwuosobowych zespołach wykazywali się wiedzą o prawach przynależnych każdemu z nas. Zadaniem młodzieży było rozwiązanie interaktywnych ćwiczeń dotyczących znajomości historii, generacji praw człowieka, postaci oraz organizacji walczących        o przestrzeganie naszych praw.

Laureatami konkursu zostali : I miejsce Michał Cichy i Krystian Dej ( 4ta)

II miejsce Aleksander Żołkwa i Konrad Wodecki ( 4ta)

III miejsce: Ewa Kołodziejczyk i Dominik Wilk ( 3te)

 

Zwycięzcom gratulujemy !

Odpowiedzialna: Sabina Bałas-Gąssowska

Dnia 7 marca 2022 roku nasza szkoła wzięła udział w II Krakowskiej Konferencji Online „Mamo, tato, pomóżcie mi rozwinąć skrzydła” organizowanej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną pn. Krakowski Ośrodek Kariery. Wydarzenie kierowane było do rodziców dzieci, które stają przed wyborem szkoły średniej, a odbywało się pod hasłem: „Rozmowa z dzieckiem jest ważnym elementem procesu wyboru szkoły ponadpodstawowej”. W ramach konferencji swoją prelekcję wygłosił pedagog naszej szkoły Paweł Rybak.

Wyjście dydaktyczne do Pałacu Krzysztofory i na wykład do WSZiB

Dnia 22 marca uczniowie klasy 3f wraz z wychowawcą wzięli udział w Dniu Otwartym Wyższej Szkoły Zarządzania                        i Bankowości ,podczas którego zapoznali się z ofertą dydaktyczną uczelni oraz uczestniczyli w wykładzie                            „ W pierwszej pracy”. Młodzież poznała zagadnienia dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej oraz praw i obowiązków pracownika      i pracodawcy. Uczniowie wypełnili też test swoich predyspozycji zawodowych. Następnie młodzież odwiedziła Muzeum Historyczne Krakowa mieszczące się w Pałacu Krzysztofory. Na wystawie „Kraków od początku bez końca” uczniowie podziwiali wiele eksponatów takich jak: strój Lajkonika, berła burmistrzów krakowskich, uzbrojenie rycerskie, maszkarony, dzieła Matejki, Mehoffera, Malczewskiego. Młodzież miała też okazje wejść do wnętrza szopki krakowskiej.

Odpowiedzialna: Sabina Bałas-Gąssowska

„Paździerzowe półkotapczany”, „zatęchłe piewnice” i „koszmarne bohomazy” to tylko kilka przykładów sformułowań, z których pisownią musieli się zmierzyć uczestnicy szkolnego dyktanda. Z bykami ortograficznymi walczyli uczniowie klas 1TE, 3TE, 3TA, 4TA oraz 4 TB dnia 29 marca 2022 roku. Zwycięzca konkursu – Michał Cichy z klasy 4TA – popełnił tylko jeden błąd ortograficzny, 2. i 3. lokatę zajęli kolejno Krystian Dej oraz Michał Zasada, również uczniowie klasy 4TA. Szkolnym mistrzom ortografii oraz wszystkim uczestnikom wydarzenia gratulujemy!

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

życzy 

Grono Pedagogiczne

FORTUNA KOŁEM SIĘ TOCZY…

         OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA                 (29 kwietnia 2022 r.)

 

O tym, że Fortuna kołem się toczy, Polacy przekonywali się wielokrotnie w dziejach . Momenty chwały i świetności przeplatały się z okresami upadku. Nowatorskie i ważne dzieło uchwalenia Konstytucji      3 maja poprzedziło Konfederację Targowicką, symbol zdrady i hańby.

Koło Fortuny toczyło się również dziś (dosłownie!) dla uczestników konkursu historycznego przygotowanego i przeprowadzonego przez p. S. Bałas – Gąssowską. Prawidłowe odpowiedzi na pytania m.in. o okoliczności i autorów uchwalenia Ustawy Rządowej z dnia 3 maja (1791 roku) były nagradzane oklaskami i słodyczami.

Odpowiedzialni: p. S. Bałas – Gąssowska, p. Fulara

W dniu 19 maja w naszej szkole odbyły się warsztaty w ramach pilotażowego projektu „Rajd po fach”. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęła Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pn. Krakowski Ośrodek Kariery.

W warsztatach uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych. W trakcie zajęć młodzież mogła poznać specyfikę zawodu technik urządzeń                    i systemów energetyki odnawialnej jak również wykonać samodzielnie doświadczenia. Warsztaty cieszyły się sporym zainteresowaniem. Gratulujemy zapału i chęci zdobywania nowych umiejętności. Do zobaczenia na następnych warsztatach.