Wszystkie niezbędne dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły (pokój nr 7) w godzinach jego pracy.

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH PRZYZAKŁADOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 'CHEMOBUDOWA-KRAKÓW' S.A.