Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

Dodatkowe kwalifikacje

mgr Paweł Rybak

pedagog szkolny, oligofrenopedagogika, informatyka

Mediator Sądu Okręgowego w Krakowie

Maria Kucwaj

psycholog

 

mgr inż. Elżbieta Byszewska

nauczyciel bibliotekarz

 

Justyna Augustyn

zawodowe przedmioty fryzjerskie

 

mgr Ewelina Blecharz

język niemiecki

 

mgr Ewelina Chądzyńska

język angielski

 

mgr Piotr Drożdżowski

wychowanie fizyczne

Trener Personalny, Trener Piłki Nożnej - UEFA C, Instruktor Sportu Lekkiej Atletyki

mgr Kamil Frączek

filozofia

 

dr inż. Robert Gilewski

zawodowe przedmioty instalacyjne oraz w zakresie energii odnawialnej

 

mgr inż. Edyta Hamera

zawodowe przedmioty budowlane, matematyka

Egzaminator OKE

dr inż. Rafał Karaś

zawodowe przedmioty logistyczne

 

Małgorzata Kopek

zawodowe przedmioty fryzjerskie

 

inż. Adam Kuciel

zawodowe przedmioty instalacyjne

Mistrz w zawodzie – Ślusarz

mgr Marcin Olajossy

edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne

Instruktor piłki nożnej

mgr Jacek Paszkowski

zawodowe przedmioty mechaniczne i logistyczne

 

mgr Katarzyna Sendeckij

biologia, chemia

 

mgr inż. Mikołaj Sklepek

zawodowe przedmioty w zakresie programowania

 

mgr Teresa Szczerbik

język polski

 

mgr Beata Towarnicka

język angielski, język rosyjski

Egzaminator OKE

mgr Paweł Wantulok

religia, etyka

 

dr inż. Krzysztof Weigel – Milleret

zawodowe przedmioty mechaniczne

Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Krakowie

mgr Marta Wierdak-Róż

geografia, historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie

Egzaminator OKE

 

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nauczany przedmiot

Dodatkowe kwalifikacje

mgr Beata Głuch

Dyrektor szkoły

historia, historia i teraźniejszość, historia i społeczeństwo,

podstawy przedsiębiorczości

Egzaminator OKE

dr inż. Piotr Kordzikowski

Wicedyrektor szkoły

zawodowe przedmioty budowlane i instalacyjne, matematyka, fizyka,

doradztwo zawodowe

Egzaminator OKE, Ekspert MEN, Rzeczoznawca MEN

mgr Jarosław Śliwa

Kierownik ds. szkolenia praktycznego uczniów

matematyka, fizyka, przepisy ruchu drogowego kategorii B

Egzaminator OKE

GRONO PEDAGOGICZNE

Kierownictwo szkoły

Nauczyciele

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH PRZYZAKŁADOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 'CHEMOBUDOWA-KRAKÓW' S.A.