ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH PRZYZAKŁADOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 'CHEMOBUDOWA-KRAKÓW' S.A.

RADA RODZICÓW

SKŁAD RADY RODZICÓW    2021/2022
Andrzej Klisiewicz 1ef - przewodniczący

Małgorzata Kawula 3te - z-ca przewodniczącego

Ewa Doniec 3te - skarbnik

Agnieszka Sala 2e - sekretarz