Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych odbywa się w systemie elektronicznym OMIKRON lub BEZPOŚREDNIO W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

POBIERANIE 
WNIOSKÓW

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH PRZYZAKŁADOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 'CHEMOBUDOWA-KRAKÓW' S.A.