Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do technikum lub branżowej szkoły I stopnia muszą złożyć w sekretariacie szkoły, do której zostali zakwalifikowani, jeżeli zamierzają podjąć w niej naukę, zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

LEKARZ MEDYCYNY PRACY

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH PRZYZAKŁADOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 'CHEMOBUDOWA-KRAKÓW' S.A.