piątek, sierpień 14, 2020

Wirtulany spacer po szkole

Uwaga

W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych, szkoła realizuje podstawę programową z wykorzystaniem form, metod i technik kształcenia na odległość. W tym celu prosimy o regularne sprawdzanie dziennika elektronicznego oraz wiadomości, które za jego pośrednictwem zostały wysłane. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych, nauczyciele podają na bieżąco.

Uczniów, którzy nadal nie nawiązali kontaktu z nauczycielami, prosimy o niezwłoczne uzupełnienie lub zweryfikowanie adresów e-mail oraz przekazanie ich wychowawcom klas.