sobota, styczeń 19, 2019

Wirtulany spacer po szkole

 

 Wirtulany spacer po szkole

 

 

"UWAGA!!! NOWY ZAWÓD ze stypendium dla ucznia - technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych"

 

Sesja egzaminacyjna dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych rozpoczyna się 07.01.2019 r.

Konkurs IT i cyberbezpieczeństwo – edycja 2018 – etap szkolny

Organizatorem ogólnopolskiego konkursu jest Instytut Rozwoju Kompetencji Społecznych we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości. Cele konkursu: promocja nauki programowania, motywowanie i zainteresowanie uczniów samodzielnym poszerzaniem wiedzy w zakresie informatyki, odnalezienie osób z predyspozycjami i talentami w dziedzinie informatyki.

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolny i finał w Warszawie (64 uczniów z najlepszym wynikiem punktowym w Polsce).

W etapie szkolnym uczestnicy mieli do rozwiązania test wielokrotnego wyboru, z wariantem czterech odpowiedzi: A, B, C, D składający się z 45 pytań. Za każdą błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi otrzymywali zróżnicowaną liczbę punktów ujemnych. Natomiast za poprawną odpowiedź, analogicznie zróżnicowaną liczbę punktów dodatnich.

Wiesław Kucab – Koordynator Szkoły, był odpowiedzialny za zgłoszenie szkoły w systemie elektronicznym organizatora konkursu, wydrukowanie testów, zorganizowanie i  przeprowadzenie etapu szkolnego, a następnie wprowadzenie do systemu elektronicznego odpowiedzi uczestników.

Test konkursowy rozwiązywało 34 uczniów z klas: 1T, 1A, 1B, 2A pod nadzorem nauczycieli, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem – mgr Wiesław Kucab, mgr inż. Krzysztof Weigel - Milleret.

Zwycięzcą etapu szkolnego został Jarosław Walinowski, drugie miejsce zająłMateusz Knafel (klasa 1A), a trzecie miejsce dlaKamila Kupczyka (klasa 1B).