Uwaga

W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych, szkoła realizuje podstawę programową z wykorzystaniem form, metod i technik kształcenia na odległość. W tym celu prosimy o regularne sprawdzanie dziennika elektronicznego oraz wiadomości, które za jego pośrednictwem zostały wysłane. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych, nauczyciele podają na bieżąco.

Uczniów, którzy nadal nie nawiązali kontaktu z nauczycielami, prosimy o niezwłoczne uzupełnienie lub zweryfikowanie adresów e-mail oraz przekazanie ich wychowawcom klas. 

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

12.03.2020

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Czytaj więcej...

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Od 12 do 25 marcabr. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Czytaj więcej...

Projekt "Rozwój kwalifikacji zawodowych"

Zarząd Województwa Małopolskiego specjalną uchwałą, postanowił dofinansować projekty badawczo rozwojowe i edukacyjne firm i instytucji  małopolskich, w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 18 lutego 2020r. zostały wręczone uroczyście w Sali Obrad Urzędu Marszałkowskiegopromesy na dofinansowanie poszczególnych projektów. W wydarzeniu udział wzięli: wicemarszałek Łukasz Smółka, radni województwa małopolskiego: Marta Mordarska, Stanisław Bisztyga i Grzegorz Biedroń oraz Rafał Solecki - dyrektor MCP.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 159