poniedziałek, listopad 29, 2021

Wirtulany spacer po szkole

 

 Wirtulany spacer po szkole

 

Akcja charytatywno-ekologiczna

AKCJA CHARYTATYWNO – EKOLOGICZNA
„ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH ZAKRĘTEK”

OD FUNDACJI…

Każdego dnia odkręcamy i nawet nie zdajemy sobie sprawy, że to co trzymamy w ręku może być dla kogoś krokiem do poznania świata. Te małe, niepozorne zakrętki my zbieramy razem z przedszkolakami, szkołami, uczelniami, firmami, urzędami oraz tysiącami prywatnych osób. Wszystkie te osoby zamiast wyrzucać plastikowe zakrętki oddają je do Fundacji. Z ich sprzedaży do firm recyklingowych na terenie całego kraju finansujemy zakup sprzętu rehabilitacyjnego  i wózków inwalidzkich dla osób chorych. Pomagając ludziom nie wyznaczamy granicy wieku potrzebującym pomocy. Choroba doświadczyć może nas
w każdym okresie życia, a każdy z nas bez względu na wiek zasługuje na pomoc i wsparcie innych.
Program „ZbieramyZakretki.pl Pomagając ludziom pomagamy naturze” łączy w sobie ideę dbania o nasze wspólne dobro jakim jest środowisko naturalne w naszym najmniejszym lokalnym wymiarze oraz pomoc chorym ludziom.

 O AKCJI W SZKOLE…

Do akcji szkoła włączyła się w trakcie roku szkolnego 2009/2010. Pomysłodawcą
i inicjatorem był mgr Wiesław Kucab. Początki bywają z reguły trudne i w tym przedsięwzięciu, też tak było. Koordynator musiał zadbać o worki, dokonać segregacji
i zapewnić transport zakrętek do organizatora. Dzięki pomocy i współpracy z mgr Józefem Faronem i obecnym Dyrektorem Szkoły mgr Marianem Bednarkiem, akcja przetrwała
i rozwija się …  

Pierwszym naszym odbiorcą był Samorząd Uczelniany Uniwersytetu Rolniczego im. Hugo Kołłątaja w Krakowie, a obecnie jest Fundacja Nauka i Kultura w Krakowie.

Szkoła co roku otrzymuje dyplom uznania z podziękowaniami za zaangażowanie w akcję charytatywną.

Dyrektor Szkoły w dniu zakończenia roku szkolnego wręcza nagrody rzeczowe i dyplomy uczniom najbardziej zaangażowanym w akcję.

ZEBRALIŚMY:

Rok szkolny 2009/2010 – 150 kg
Rok szkolny 2010/2011 – 250 kg
Rok szkolny 2011/2012 – 500 kg
Rok szkolny 2012/2013 – 470 kg
Rok szkolny 2013/2014 – 390 kg
Rok szkolny 2014/2015 - 410 kg

Rok szkolny 2015/2016 - 310 kg
Rok szkolny 2016/2017 - 290 kg

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Koordynatorem akcji jest mgr Wiesław Kucab. Nakrętki można dostarczać osobiście do organizatora lub pozostawić na portierni z informacją (nazwisko i imię, klasa).

***ZAPRASZAMY***