poniedziałek, listopad 29, 2021

Wirtulany spacer po szkole

 

 Wirtulany spacer po szkole

 

Kolorowy dom

„KOLOROWY DOM”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje na terenie Dzielnicy I w Krakowie projekt „Kolorowy dom”, którego celem jest odnowienie mieszkań osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

Prace remontowe były wykonywane przez uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Wesele 41 i uczniów Zespołu Szkół Przyzakładowych CHEMOBUDOWA S.A Kraków, os. Urocze 13, którzy przychylnie odpowiedzieli na prośbę pracowników MOPS.

Odnawiane mieszkania były bardzo zaniedbane i nie remontowane od kilkudziesięciu lat, a ich mieszkańcy to osoby nie mogące we własnym zakresie wykonać niezbędnych prac. Dzięki bezinteresownej pracy uczniów oraz zaangażowaniu Dyrekcji Szkół w projekt „Kolorowy Dom”, udało się zrealizować cele projektu. Wszystkie osoby, które mają odświeżone mieszkania, długo będą cieszyć się efektami ciężkiej i profesjonalnej pracy.