sobota, październik 21, 2017

TERMINY ZEBRAŃ RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI
W PIERWSZYM OKRESIE NAUKI

09.12.2016 r.