czwartek, listopad 14, 2019

Wirtulany spacer po szkole

Wychowawcy klas

WYKAZ WYCHOWAWCÓW KLAS

I  ICH ZASTĘPCÓW

ROK SZKOLNY  2018/2019

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

 

Klasa

Wychowawca

Z–ca wychowawcy

1a

mgr Jarosław Śliwa

mgr Katarzyna Gargula

1b

mgr inż. Edyta Hamera

mgr B. Sroka

2a

mgr Katarzyna Grabowiecka

mgr Paweł Rybak

2b

mgr Katarzyna Gargula

mgr M. Serafin

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWDOWA

 

Klasa

Wychowawca

Z–ca wychowawcy

3a

mgr Wiesław Kucab

mgr K. Grabowiecka

3b

mgr Marcin Olajossy

mgr inż. Edyta Hamera

 

 

TECHNIKUM   MŁODZIEŻOWE

 

1TA

mgr Magdalena Wróblewska

mgr Beata Towarnicka

1TB

mgr Katarzyna Gargula

mgr Katarzyna Swałdek

2T

mgr Beata Towarnicka

mgr Magdalena Wróblewska

3T

mgr Katarzyna Swałdek

mgr Marcin Olajossy

4TA

mgr Magdalena Wróblewska

mgr Jarosław Sliwa

4 TB

mgr Sabina Bałas

mgr Paweł Rybak

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 

3 LO

mgr Marcin Olajossy

mgr Sabina Bałas

2LO

Mgr Beata Towarnicka

mgr Bogna Fulara

 

 

.