poniedziałek, listopad 29, 2021

Wirtulany spacer po szkole

 

 Wirtulany spacer po szkole

 

Współpraca z uczelniami i zakładami pracy

Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołątaja, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki z dnia 12 marca 2014 roku.

Cel: Podnoszenie jakości kształcenia młodzieży, zachęcanie jej do kontynuowania nauki na poziomie wyższym oraz współpraca w dziedzinie badań naukowych

Porozumienie o współpracy z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki, Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego z dnia 29 maja 2014 roku.

Cel: Systematyczne organizowanie szkoleń dla uczniów dla uczniów i pracowników szkoły z zakresu działania specjalistycznych urządzeń i programów wykorzystywanych w budownictwie energooszczędnym.

Porozumienie o współpracy z SKORUT Systemy Solarne Sp. z o.o. w Myślenicach

z 9 lipca 2014 roku.

Cel: Podnoszenie jakości kształcenia młodzieży, zachęcanie jej do kontynuowania nauki w szkołach zawodowych oraz współpraca w zakresie kształcenia praktycznego.

Porozumienie z „FRAPOL” Sp. z o.o. w Krakowie z dnia 27 października 2014 roku.

Cel: Współpraca zakresie organizacji kształcenia praktycznego, udostępnianie wyników badań oraz prac wdrożeniowych, działania zmierzające do zatrudnienia absolwentów szkoły.

Porozumienie z „Datacomp” Sp. z o.o. w Krakowie z dnia 1 lutego 2015 roku

Cel: Udostępnienie do wykorzystania w procesie edukacyjnym programu do kosztorysowania „ZUZIA”.