poniedziałek, sierpień 21, 2017

Erasmus+ III

„Zawodowo mobilni – praktyki zawodowe 20 uczniów oraz Job shadowing  2 nauczycieli w Niemczech"

- nowy projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach Akcji 1 w sektorze: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w roku 2016.

Wniosek naszej szkoły został zatwierdzony do realizacji.

W projekcie tym będzie brało udział 20 uczniów, którzy kształcą się w zawodach: technik budownictwa, technik pojazdów
samochodowych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i mechanik pojazdów samochodowych, oraz 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Realizacja projektu: wrzesień/październik  2017r.

 

Dnia 06 marca 2017 r.  rusza rekrutacja  uczniów naszej szkoły na wyjazd na praktyki zawodowe w Niemczech, w ramach kolejnej edycji projektu Erasmus+ .

Informacje wraz z kryteriami naboru uczniów znajdują się w gablocie ogłoszeń na I piętrze.

Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin znajduje się u koordynatora projektu pani Katarzyny Swałdek

Termin złożenia wypełnionego formularza upływa z dniem 15 marca 2017r

Zapraszamy uczniów do udziału.

 

 

 

Posiedzenie Zespołu Rekrutacyjnego

W dniu 17 marca 2017 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Rekrutacyjnego w składzie:


dr inż. Piotr Kordzikowski  – wicedyrektor szkoły – przewodniczący komisji rekrutacyjnej;
mgr Katarzyna Swałdek – szkolny koordynator projektu;
inż. Halina Błachacz – specjalista ds. szkolenia praktycznego uczniów.


W toku postępowania kwalifikacyjnego Zespół Rekrutacyjny podjął decyzję dotyczącą listy kandydatów zakwalifikowanych do unijnego programu: „Zawodowo mobilni – praktyki zawodowe 20 uczniów oraz job shadowing 2 nauczycieli w Niemczech”


Lista zakwalifikowanych uczestników programu oraz lista rezerwowa znajduje się na tablicy ogłoszeń projektu na I piętrze.

 

Inauguracja zajęć mających na celu przygotowanie do wyjazdu na staż

W dniu 05.05.2017r. grupa uczniów zakwalifikowanych i rezerwowych na wyjazd na praktyki do Niemiec rozpoczęła zajęcia pedagogiczne, mające na celu przygotowanie do wyjazdu zagranicznego.

Pierwszego dnia odbyły się zajęcia z przygotowania pedagogicznego od strony zawodowej oraz przygotowania kulturowego.

Przed zajęciami oficjalnego powitania uczniów zakwalifikowanych do projektu dokonała pani dyrektor szkoły – mgr Beata Głuch w obecności koordynatora zewnętrznego – pani Dominiki Janas-Pach oraz szkolnego koordynatora – pani mgr Katarzyny Swałdek.

W tym dniu uczestnicy otrzymali materiały biurowe (teczki, notesy i długopisy).

Przedstawiony został ponownie regulamin uczestnictwa w projekcie oraz podany harmonogram zajęć.

 

02.06.2017 r. – zebranie z rodzicami uczniów wyjeżdżających na praktyki zawodowe do Niemiec

 

2 czerwca 2017 r. odbyło się pierwsze zebranie rodziców uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie Erasmus+.

Koordynator szkolny projektu pani mgr Katarzyna Swałdek przedstawiła krótką informację na temat realizowanego projektu Erasmus+ , omówiła  przeprowadzane przygotowawcze zajęcia pedagogiczne, kulturowe i językowe, dla wyjeżdzających uczniów.

Zapoznano również rodziców z regulaminem wyjazdu, terminie wyjazdu,  poinformowano o miejscu zakwaterowania oraz o miejscach praktyk zawodowych.

Dodatkowo głos zabrała pani dyrektor mgr Beata Głuch, która w jednym  z poprzednich projektów brała udział i była tam osobiście z młodzieżą do opieki. Bardzo szczegółowo omówiła warunki w jakich będą mieszkać, jakie atrakcje czekają na uczniów oraz co należy z pewnością zabrać ze sobą.

Wszystkie informacje przedstawione zostały na przygotowanej przez panią koordynator prezentacji.

Kolejne zebranie rodziców przewidziane jest w miesiącu wrześniu, gdzie rodzicom  zostaną przedstawione dokładniejsze informacje odnośnie wyjazdu. 

 

05.06.2017r – Wizyta w Instytucie Goethego w Krakowie

 

Młodzież zakwalifikowana do wyjazdu do Niemiec na praktyki zawodowe do Niemiec wraz z koordynatorką projektu mgr Katarzyną Swałdek, uczestniczyła  w 4 – godzinnych zajęciach w Goethe-Institut.

Zajęcia prowadziła panią Beata Hadasz, które zostały poprzedzone zwiedzaniem  Instytutu. 

Odwiedziliśmy bibliotekę, zapoznaliśmy się z jej księgozbiorem. Zostaliśmy zachęceni do zapisania się, by mieć możliwość wypożyczania książek, czasopism, płyt DVD oraz gier dydaktycznych w języku niemieckim.

 Następnie odbyły się zajęcia dydaktyczne z panią lektor, które były prowadzone w formie zabaw lub gier. Bawiliśmy się świetnie, posługując się językiem niemieckim. Dowiedzieliśmy się wielu informacji o kulturze niemieckiej, poznaliśmy zwroty, które z pewnością przydadzą się w Niemczech.

Na zakończenie zaproponowano nam zabawy integracyjne,  między innymi taniec i śpiew, w którym posługiwaliśmy się słówkami niemieckimi.

Młodzież zadowolona była z wyjścia do Instytutu, zajęcia dużo wniosły.

Ulica Stolarska znana jest doskonale mieszkańcom Krakowa, Małopolski i regionu, nie tylko dzięki swojemu urokowi, ale też dzięki mieszczącym się tam konsulatom generalnym Republiki Federalnej Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Republiki Francji. Podczas święta tej ulicy, uczniowie ZSB „Chemobudowa-Kraków S.A. włączyli się do wspólnej zabawy. Twierdzili, iż  można było poczuć klimat tych państw, dzięki bogatemu programowi i występom artystycznym, które prezentowały bogactwo kulturalne gospodarzy. Młodzi praktykanci, uczestnicy programu Erasmus +, niebawem wyjeżdżają do Niemiec. Wizyta w Konsulacie RFN oraz  lekcja protokołu dyplomatycznego, którą specjalnie dla nich przeprowadziła Pani Aleksandra Barchańska, były doskonałym przygotowaniem kulturowym uczniów „Chemobudowy". 

Opiekę nad młodzieżą sprawowała Magdalena Wróblewska