poniedziałek, listopad 29, 2021

Wirtulany spacer po szkole

 

 Wirtulany spacer po szkole

 

Erasmus+I

„Od nauki do zatrudnienia-staże zawodowe dla 25 uczniów w przedsiębiorstwach
w Niemczech”

- Nowy projekt finansowany ze środków unii Europejskiej w ramach projektu Erasmus+ realizowany na terenie naszej szkoły

- Projekt przygotowany dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Technikum Młodzieżowego, kształcących się
  w zawodach mechanicznych i budowlanych.

- Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa z dniem 07.03.2015r.

- Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów naboru- na tablicy szkolnych ogłoszeń- I piętro

- Formularze zgłoszeniowe do odbioru u Pani M. Wróblewskiej

- Zapraszamy do udziału w projekcie.

Kalendarium Realizacji projektu

 

Spotkania z rodzicami:
30.01.2014 r - Informacja pt." Rusza Erasmus +"
 
- Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa z dniem 07.03.2015r.

- Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów naboru- na tablicy szkolnych ogłoszeń - I piętro

 

Rekrutacja

10.03.2015 r. Po wstępnej analizie wniosków (formularzy rekrutacyjnych), przeprowadzonej w dniu 10.03.2015r. Zespół Rekrutacyjny podjął decyzję o konieczności przeprowadzenia kolejnego naboru. (Nabór zostanie zakończony w dniu 07.04.2014 r.) Do udziału zapraszamy uczniów klas I technikum.

 

Posiedzenie Zespołu Rekrutacyjnego

10.04.2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Rekrutacyjnego w składzie:

mgr Beata Głuch-wicedyrektor szkoły – przewodniczący komisji rekrutacyjnej;

mgr Magdalena Wróblewska - szkolny koordynator projektu;

inż. Halina Błachacz -  specjalista ds. szkolenia praktycznego uczniów;

Posiedzenie Zespołu zostało poprzedzone dodatkowym okresem składania formularzy zgłoszeniowych przez uczniów klas pierwszych technikum. W sumie wpłynęło 45 wniosków, spełniających wymogi formalne.

Lista zakwalifikowanych uczestników programu (wraz z listą rezerwową) znajduje się na tablicy ogłoszeń –I piętro

21.04.2015 - informacja o ponownych naborze, dla uczniów klas II technikum i ZSZ
Przedstawienie harmonogramu zajęć z kształcenia językowego, pedagogicznego, kulturowego oraz przedsiębiorczości.
 
 
Inauguracja zajęć przygotowujących do stażu
 
04.05.2015 r. - Koordynator zewnętrzny, Pani Dominika Janas-Pach, Pani Vicedyrektor Beata Głuch oraz koordynator szkolny Pani Magdalena Wróblewska wręczyły młodzieży materiały biurowe, podręczniki oraz rozmówki polsko-niemieckie, poinformowłay młodzież o harmonogramie zajęć oraz wymaganiach jakie powinni spełniać kandydaci.
 

Konsulat RFN

26.05.2015 r. - Kandydaci zakwalifikowani do udziału w unijnym programie „Od nauki do zatrudnienia – staże zawodowe 25 uczniów w przedsiębiorstwach w Niemczech” odwiedzili dziś (26.05.2015) Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie. Uczniów przyjęła Pani Regina von Ahn, Attache ds. Kultury i Prasy. Młodzież z zainteresowaniem uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez Panią Konsul, zwiedzała wystawę pt. „The experience of Auschwitz”. „Sympathisch Polen“- (czyli uczniowie „Chemobudowy“) zostali zaproszeni na „Święto ulicy Stolarskiej“, które będzie miało miejsce 13.06.2015r. Powierzono nam zadanie wspierania stanowisk Konsulatu Niemieckiego, czego chętnie się podejmiemy.

 

Spotkanie z rodzicami

26.05.2015 r. sporządzenie tabeli rozmiarów odzieży i obuwia roboczego, przedstawienie wyników zajęć przygotowujących do wyjazdu.

 

Wizysta monitoringowa

08.06.2015 r. odbyła  się wizyta monitoringowa przedstawiciela Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Celem wizyty monitorującej było omówienie przebiegu realizacji projektu pod względem organizacyjnym
i jakościowym oraz ewentualnych trudności. Wizyta służyła  identyfikowaniu przykładów dobrej praktyki, przedyskutowaniu możliwości programu Erasmus+ i możliwego wsparcia przez Narodową Agencję.

 

Zajęcia w Goethe Institut

04.09.2015 Spotkanie z native speakerem było skuteczną nauką języka niemieckiego używanego w codziennej komunikacji.

 

 

Spotkanie z rodzicami

11.09.2015 r.  Omówienie szczegółów dotyczących wyjazdu na staże, informacja dotycząca zakwaterowania, warunków socjalnych, transportu, niezbędnego bagażu, danych adresowych, ubezpieczenia itd.

 

Rozpoczęcie Stażu Zawdowego

26.09.2015 r. Wyjazd do Schkeuditz.

 

REALIZACJA PROJEKTU: „Od nauki do zatrudnienia-staże zawodowe dla 25 uczniów w przedsiębiorstwach w Niemczech”

27.09 - 23.10.2015 r. 

technik mechanik pojazdów samochodowych

technik budownictwa

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

Vitalis zadbał również o zajęcie kulturalno-rekreacyjne młodzieży. Weekendy spędzaliśmy zwiedzając stolicę Berlin, Drezno, itd.

 

Powrót z Schkeuditz

24.10.2015 r. Dwudziestu pięciu uczniów ZSB PBP "Chemobudowa-Kraków" - S.A., po czterotygodniowym pobycie w Niemczech, powróciło do domu.

 

 

 

Artykuł prasowy opublikowany w "Głosie Nowej Huty"

13.11.2015

 

Konkurs na ulotkę promującą efekty Projektu Erasmus+ oraz szkołę

23.11.2015 r.  Uczniowie- stażyści, korzystając z materiałów multimedialnych gromadzonych w czasie stażu zawodowego, przygotowali projekty ulotek promujących pogram Erasmus+; Praca, która zajęła pierwsze miejsce została wykorzystana
w projekcie ulotki rozpowszechnianej na kolejnych spotkaniach z rodzicami, gimnazjalistami oraz przedstawicielami zakładów pracy.

 

Spotkanie z rodzicami

25.11.2015 r. Na spotkaniu z rodzicami upowszechniliśmy informację dotyczącą wyjazdu, zaprezentowaliśmy materiały dokumentujące pobyt młodzieży w Niemczech oraz wręczyliśmy ulotki promujące projekt Erasmus+ realizowany w naszej szkole.

 

 

Wizyta gimnazjalistów

 

08.12.2015 r. Gościliśmy grupę uczniów klas III krakowskich gimnazjów. W programie wizyty uwzględniliśmy pokaz  prezentacji multimedialną promującej staże zawodowe w Niemczech. Rozdaliśmy uczniom ulotki promujące realizację projektu Erasmus+

 

Dzień Niemiecki

16.12.2015 r. „Dzień Niemiecki” w  ZSB PBP „Chemobudowa-Kraków” S.A. to ostatni etap projektu „Od nauki do zatrudnienia-staże zawodowe 25 uczniów w przedsiębiorstwach w Niemczech”, realizowanego w ramach programu  Erasmus +. Uczniowie-praktykanci, pod opieką Pani mgr Barbary Reizer, przygotowali dla swoich młodszych kolegów oraz gości fotoreportaż prezentujący   Lipsk, Berlin i Drezno. Na tle sztandarowych zabytków tych miast oglądaliśmy roześmiane twarze naszych Europejczyków. Brama Brandenburska, Reichstag, Muzeum Historyczne, Muzeum Techniki to tylko cześć atrakcji, o których
z zaciekawieniem słuchali przyszłoroczni praktykanci. Ich wzrok przykuły slajdy, na których podróżnicy z „Chemobudowy” prezentowali się w najnowszych modelach BMW, Mercedesa i Volkswagena, zwiedzając salony i fabryki tych marek. Równie ciekawa była część spotkania poświęcona codziennej pracy praktykantów. Mechanicy pojazdów samochodowych z dumą prezentowali slajdy, na których dokonuj napraw i bieżących przeglądów samochodów. Podobnie technicy budownictwa i instalatorzy źródeł energii odnawialnej- wspominali o pracy przy renowacji zabytkowej kamienicy w centrum Lipska,  ogrzewania ściennego  „Vitalisie”, itd.  Na zakończenie ‘Dnia Niemieckiego” organizatorzy przygotowali dla widzów quiz, który zweryfikował wiedzę
i zaangażowanie uczestników imprezy. Uwieńczeniem imprezy było uroczyste wręczenie stażystom certyfikatów  potwierdzających umiejętności zdobyte w czasie czterotygodniowego pobytu w Niemczech. Na uroczystości obecni był przedstawiciele zarządu PPB „Chemobudowa-Kraków” S.A., rodzice uczniów oraz lokalne władze miasta.

 

 

Podsumowanie

Z dniem 30 grudnia 2015 roku zakończyła się realizacja projektu „Od nauki do zatrudnienia-staże zawodowe dla 25uczniów
w przedsiębiorstwach w Niemczech”. Uczniowie w ramach projektu wzięli udział w zajęciach przygotowawczych w zakresie przygotowania  pedagogicznego od strony osobowej i zawodowej, przygotowania kulturowego, przygotowania językowego oraz przygotowania z przedsiębiorczości.    

W ramach projektu na przełomie września i października br. uczniowie odbyli miesięczny staż w przedsiębiorstwach na terenie Lipska i Schkeuditz. Partner projektu Vitalis GmbH zagwarantował młodzieży pobyt, atrakcyjne miejsca pracy oraz bogatą ofertę kulturalno-rekreacyjną.

Podczas stażu uczestnicy w podziale na zawody nabywali nowe umiejętności w zakresie budownictwa, mechaniki samochodowej oraz źródeł odnawialnych. Czas wolny uczestnicy wykorzystali m.in. na wizyty w fabryce BMW, berlińskim salonie Mercedesa oraz drezdeńskiej fabryce Volkswagena. Kształcenie kulturowe uczniowie wzbogacili zwiedzając Reichstag, Urząd Kanclerza, Bramę Brandenburską, Muzeum Historyczne oraz Muzeum Techniki.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie:

- zdobyli nowe umiejętności i wiedzę w zawodzie, w którym się kształcą;

- poznali strukturę organizacyjną i sposób funkcjonowania niemieckich przedsiębiorstw;

- poznali aspekty pracy zawodowej w odmiennych warunkach kulturowych i językowych;

- kształtowali postawy tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych.

Jako potwierdzenie nabytych kwalifikacji uczniowie otrzymają dokument Europass Mobilność , ECVETl, listy rekomendacyjne od swoich niemieckich pracodawców oraz Dyplomy potwierdzające uczestnictwo w projekcie.

Galeria z wyjazdu dostępna jest na naszej stronie fb pod linkiem:


https://www.facebook.com/zsbchemobudowaszkola/

Dziękujemy Wszystkim za udział w projekcie i wspólne osiąganie

założonych rezultatów!

02.05.2016r. Narodowa Agencja Fundacji Rozwoju Edukacji zaakceptowała raport końcowy

z realizacji projektu Erasmus +I

W końcowej opinii podkreślono:

-zgodność profilu mobilności z priorytetami akcji i sektora, w złożonym wniosku;
-prawidłową identyfikację potrzeb uczestników projektu;
-wzorowe wywiązanie się partnerów projektu;
-rzetelną i wyczerpującą ewaluację umiejętności uczniów;
-prawidłowe upowszechnianie informacji o projekcie.

Wszystkim uczestnikom, partnerom projektu, opiekunom, nauczycielom serdecznie dziękujemy.

Bez państwa życzliwości zaangażowania i wsparcia realizacja projektu nie byłaby możliwa.

Koordynatorzy

(koordynator zewnętrzy- Dominika Janas-Pach, koordynator szkolny- Magdalena Wróblewska)