poniedziałek, sierpień 21, 2017

Zestawienie ważniejszych terminów

ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH TERMINÓW

ROK SZKOLNY 2016/2017

WRZESIEŃ 2016 - STYCZEŃ 2017

 

1.    Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – 1.09.2016r. (czwartek)
2.    Zajęcia organizacyjno – integrujące w klasach pierwszych – 2.09.2016r. (piątek)
3.    Spartakiada klas pierwszych – 6.09.2016r. (wtorek)
4.    Zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów – 6.09.2016r. (wtorek)
5.    Rozpoczęcie zajęć (konsultacji) w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – 9.09.2016r. (piątek), godzina 15.25.
6.    Wyjazd grupy młodzieży i nauczycieli do Hiszpanii w ramach projektu „Erasmus+: - 10.09.2016r. (sobota)
7.    Rozpoczęcie praktyk zawodowych klas 3ta, 3tb – 12.09.2016r. (poniedziałek)
8.    Część pisemna egzaminu z kwalifikacji zawodowych – 6.10.2016r. (czwartek).
9.    Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji zawodowych – 12.10.2016r. (środa), 13.10.2016r. (czwartek).
10.    Ślubowanie klas uczniów klas pierwszych – 13.10.2016r. – (czwartek).
11.    Dzień Edukacji Narodowej – 14.10.2016r. (piątek).
12.    Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej – 21.10.2016r. (piątek) – godz. 14.30.
13.    Spotkanie nauczycieli i wychowawców klas z rodzicami - „Dzień otwarty szkoły” – 21.10.2016r. (piątek)
14.    Apel z okazji „Święta Niepodległości” – 10.11.2016r.
15.    Próbny egzamin maturalny kl. 4ta – listopad 2016r.
16.    Okresowy spis majątku szkoły (inwentaryzacja) – 21 – 30.11.2016r.
17.    Mikołaj w Prusach – grudzień 2016r.
18.    Spotkanie nauczycieli i wychowawców klas z rodzicami – 9.12.2016r. – przedstawienie zagrożeń. (piątek)
19.    Klasowe spotkania wigilijne – 22.12.2016r.
20.    Zimowa przerwa świąteczna – 23-31.12.2016r.
21.    Zebranie zespołów klasowych technikum i zsz – 13.01.2017r. – godz. 14.30.
22.    Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna – 20.01.2017r.
23.    Apel szkolny podsumowujący I semestr – 26.01.2017r. (czwartek)
24.    Spotkanie nauczycieli i wychowawców klas z rodzicami – 27.01.2017r. godz. 17.00.
25.    Zebranie Rady Pedagogicznej – 27.01.2017r. godz. 14.30.
26.    Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – sesja styczeń – luty (wg harmonogramu)
27.    Ferie zimowe – 30.01.-12.02.2017r.